Website Dementie Museum

‘Zodra iets een naam heeft, bestaat het.’ En ook: zodra iets online gaat, bestaat het.
Het afgelopen jaar (2017) scherpten de reacties van bekenden eerder mijn beeld, maar de reacties van onbekenden zullen ook het beeld van het Dementie Museum vormen. Het is dus spannend om dit idee de wijde wereld in te laten gaan en op het World Wide Web te zetten.
Toch zal het online uitdragen van het Dementie Museum bijdragen aan het bestaansrecht van dit museum en de verdere ontwikkeling.

Een goed begin is het …

Waarmee te beginnen? Al brainstormend 😉 is er een longlist en een shortlist van klantwaarden en bijbehorende onderwerpen opgesteld. Ook is getracht het Business Canvas Model in te vullen. Van daaruit willen we beginnen vanuit het blikveld en de toegevoegde waarde voor professionals. De opgedane ervaringen moeten bijdragen aan wezenlijke kwaliteitsverbetering van welzijn en zorg.

Het aanboren van gerichte aandacht in het contact met mensen met dementie is hierbij van cruciaal belang.

Over de auteur

Initiatiefneemster Dementie Museum. Ik werk al jaren met mensen met dementie en hun naasten. Het Dementie Museum beoogt een oase van nieuwe ervaringen te zijn voor iedereen die te maken heeft met dementie. Reacties welkom!

Schrijf een reactie

*

Ga naar de inhoud