Tentoonstelling ‘Vrijwilligers en de wereld van dementie’

< afstudeeropdrachten van de Hogeschool van Amsterdam >

Bij enkele werkstukken horen interactieve werkvormen die zeer geschikt zijn voor groepen. Interesse? Mail naar Annette Beeftink.

Heel veel dank aan Odensehuis Amsterdam voor het bieden van een werkplek waar studenten hun ervaringen met dementie kunnen opdoen.
Vrijwilligersacademie Amsterdam draagt bij aan de begeleiding van de studenten.

Bezoek de 3 zalen!

  • Dementie en kunst: kunst heeft invloed op mensen met dementie. Er zijn speciale programma’s opgezet om hen van kunst te laten genieten. En: mensen met dementie kunnen talentvolle kunstenaars zijn of worden!
  • Dementie in de tijd: onze kijk op dementie verandert. Onze kennis erover ook, evenals onze omgang met mensen die met dementie te maken hebben. Technologie staat niet stil; domotica heeft zijn intrede gedaan.
  • Dementie van binnenuit: hoe kunnen mensen met en zonder dementie samen de wereld blijven ervaren? Hoe bereiken we elkaar? Contact van binnenuit is essentieel.