Tentoonstelling ‘Vrijwilligers en de wereld van dementie’

< afstudeeropdrachten van de Hogeschool van Amsterdam >

Bij enkele werkstukken horen interactieve werkvormen die zeer geschikt zijn voor groepen. Interesse? Mail naar Annette Beeftink.

Bezoek de 3 zalen!

  • Dementie en kunst: kunst heeft invloed op mensen met dementie. Er zijn speciale programma’s opgezet om hen van kunst te laten genieten. En: mensen met dementie kunnen talentvolle kunstenaars zijn of worden!
  • Dementie in de tijd: onze kijk op dementie verandert. Onze kennis erover ook, evenals onze omgang met mensen die met dementie te maken hebben. Technologie staat niet stil; domotica heeft zijn intrede gedaan.
  • Dementie van binnenuit: hoe kunnen mensen met en zonder dementie samen de wereld blijven ervaren? Hoe bereiken we elkaar? Contact van binnenuit is essentieel.