Dementieland

We kunnen met recht spreken over Dementieland.

Landschap

Sinds 1984 zet Alzheimer Nederland zich als belangenbehartiger en partij in voor mensen met dementie en hun dierbaren.

In 2013 is het Deltaplan Dementie van start gegaan. Dit achtjarenplan is bedoeld om de gevolgen van het explosief stijgend aantal mensen met dementie in te dammen. Recente transities in de wetgeving en veranderingen in het casemanagement dementie zijn een feit.

Er zijn Ketens van Dementiezorg ontstaan, die mensen met dementie en hun mantelzorgers een weg kunnen wijzen. Maar ook schept de participatiesamenleving expliciete verwachtingen ten aanzien van zelf- en samenredzaamheid.

Klimaat / integratie

Er is de laatste jaren een emancipatieproces in gang gezet; talenten van mensen met dementie worden vaker zichtbaar gemaakt (o.a. DemenTalent), mantelzorgers laten van zich horen (o.a. Verhalenbank), professionals roeren zich -misschien soms te weinig.

Door meer bekendheid met en bewustwording van dementie hoopt men te komen tot een dementievriendelijke samenleving. Als het echt zo ver is, hoeft het niet meer zo genoemd te worden en is de integratie gelukt.

Over de auteur

Initiatiefneemster Dementie Museum. Ik werk al jaren met mensen met dementie en hun naasten. Het Dementie Museum beoogt een oase van nieuwe ervaringen te zijn voor iedereen die te maken heeft met dementie. Reacties welkom!

Schrijf een reactie

*

Ga naar de inhoud