Nieuwe Objecten: kom naar de presentatie op donderdag 12 december 2019

Hanna van Holsteijn, Gabriël Floor & Tara Kleeblad (studenten Hogeschool van Amsterdam) hebben in het kader van de afstudeeropdracht voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening drie maanden als vrijwilliger gewerkt in het Odensehuis in Amsterdam Zuid. Vanuit hun ervaringen hebben zij onderzoek gedaan naar de inspiratie van vrijwilligers. Wat inspireert henzelf? En wat inspireert de […]

Allereerste collectiestukken door unieke samenwerking!

Uitdaging De Hogeschool van Amsterdam, de Vrijwilligers Academie, het Odensehuis Amsterdam Zuid en het Dementie Museum i.o. werkten in het voorjaar van 2019 voor het eerst samen rondom een praktijkontwikkelopdracht voor vierde jaars SPH-studenten. Het was voor alle partijen een hele uitdaging! Tegelijk vrijwilliger èn student zijn. Omgaan met mensen met dementie.  Veranderingen handlen in […]

A day of life: gids over wandelen met dementie

–  meer halen uit wandelen met mensen met dementie – In de gids ‘A day of life’ geeft zes voorbeelden waarin wandelaars met dementie en hun begeleiders door de omgeving worden uitgenodigd tot een extra ervaring. De omgeving wordt in beeld gebracht door een foto.  Zowel de fotoserie als de gids maken deel uit van […]

Origineel verhalenboek maakt deel uit van de collectie

Verhalen èn tekeningen Stefanie Koning  heeft voor het Dementie Museum i.o. vijf verhalen geschreven. Bovendien heeft zij het boek rijk voorzien van prachtige illustraties. De tekeningen en verhalen van Stefanie getuigen van een grote subtiliteit, wat zich uit in rake wijsheden en een zekere ijlheid. Zij brengt deze dromerige laag van ons bewustzijn in overeenstemming […]

Noeke van Duijne: sociale benadering dementie is noodzaak

Vrijwilliger Noeke van Duijne opende ‘De wereld van de vrijwilliger‘ op 22 mei 2019. Hieronder haar toespraak. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verricht bijna de helft van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder wel eens vrijwilligerswerk, en daar weer de helft van doet dit op wekelijkse basis. Het aantal uren dat zij […]

Initiatiefgroep Dementie Museum

Op 19 juni 2018 is de Initiatiefgroep Dementie Museum opgestaan! Na een inspirerende sessie hebben alle aanwezigen zich aan dit initiatief verbonden en verklaarden graag bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het Dementie Museum. De Initiatiefgroep bestaat uit: Willem Draaisma, bestuurder Participe en bestuurslid Landelijk Platform Odensehuizen Nederland Margo Langendijk, programmamanager Odensehuis Amsterdam […]

Business of monument?

Weerkerend wordt mij de vraag gesteld: wat is nou eigenlijk de ‘klantwaarde’ van een Dementie Museum? Immers over waarden voor klanten valt te onderhandelen en kan een business of wel ruil tot stand komen. En ja, ik kan van alles bedenken wat voor de bezoeker aan het Dementie Museum van waarde zou zijn, zoals bijvoorbeeld […]

Website Dementie Museum

‘Zodra iets een naam heeft, bestaat het.’ En ook: zodra iets online gaat, bestaat het. Het afgelopen jaar (2017) scherpten de reacties van bekenden eerder mijn beeld, maar de reacties van onbekenden zullen ook het beeld van het Dementie Museum vormen. Het is dus spannend om dit idee de wijde wereld in te laten gaan […]

Dementieland

We kunnen met recht spreken over Dementieland. Landschap Sinds 1984 zet Alzheimer Nederland zich als belangenbehartiger en partij in voor mensen met dementie en hun dierbaren. In 2013 is het Deltaplan Dementie van start gegaan. Dit achtjarenplan is bedoeld om de gevolgen van het explosief stijgend aantal mensen met dementie in te dammen. Recente transities […]

Skip to content