Bijzondere aanwinst

Begin 2022 werd ik door Stichting Presentie attent gemaakt op de korte film van fotograaf Wilco Versteeg, waarin hij vertelt over zijn vader die dementie heeft. Inmiddels heb ik deze video vele malen bekeken. Elke keer zijn de beelden en het gesprokene voor mij weer als nieuw. Het kan niet anders of dit komt door de authenticiteit van deze prachtige video.

Twist
De monoloog door Wilco wordt afgewisseld met zwart-wit foto’s die hij maakte van zijn vader. Het zijn beelden met een twist. telkens is er een verwijzing naar dementie. Prikkelende voorbeelden overtuigen de kijker ervan dat er ondanks dementie altijd persoonlijk contact mogelijk blijft. Mits degene zonder dementie de stap tot toenadering zet!

Milde ruimte
Wilco spreekt bijzonder respectvol over zijn vader. Hij pleit voor, zoals ik het zou willen noemen, milde ruimte in het omgaan met mensen met dementie. Hij spreekt omstanders hierbij aan op hun eigen verantwoordelijkheden, denkbeelden en gedrag.
Beeldtalen als fotografie en poëzie kunnen volgens Wilco behulpzaam zijn – en dit blijkt meteen ook uit zijn film! Dementie vraagt èn biedt immers veel creativiteit.
Deze video is het kijken, herkijken en nogmaals kijken meer dan waard, om zo te zien wat is.

Sinds 2019 maken studenten van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met het Odensehuis Amsterdam en de Vrijwilligersacademie Amsterdam, objecten voor het Dementie Museum in het kader van hun afstudeeropdracht.
De video van Wilco Versteeg is het eerste object in onze online galerie dat buiten onze samenwerking valt met de Hogeschool van Amsterdam. Het Dementie Museum is Wilco Versteeg hiervoor zeer erkentelijk!

Over de auteur

Initiatiefneemster Dementie Museum. Ik werk al jaren met mensen met dementie en hun naasten. Het Dementie Museum beoogt een oase van nieuwe ervaringen te zijn voor iedereen die te maken heeft met dementie. Reacties welkom!

Schrijf een reactie

*

Ga naar de inhoud