Het Dementie Museum wil een plek zijn, waar mensen die op welke wijze dan ook te maken hebben met dementie zich kunnen opladen. Door nieuwe ervaringen en inzichten kunnen bezoekers met hernieuwde energie omgaan met de gevolgen van dementie.


Dank voor uw bezoek aan de website van Dementie Museum!
Hebt u vragen of ideeën voor ons?
Stuur uw bericht aan D.Stremmelaar@clientenbelang.nl


Opleidingsinstituten
Voor opleidingsinstituten zal een bezoek aan het Dementie Museum het lesprogramma ondersteunen. In de toekomst kan het Dementie Museum zelfs voorzien in bepaalde lesmodules. Het medium van een museum draagt bij aan blended onderwijs. Door het geboden panorama in de wereld van dementie, de mix aan kennisoverdracht en unieke interactieve mogelijkheden zal het Dementie Museum aansluiten bij de leerstijlen van zowel de opleidingen als van de studenten. Hiermee wordt de kwaliteit van onderwijs verhoogd.

Professionals
Voor professionals zal het Dementie Museum de algemene ontwikkeling op het gebied van dementie vergroten. Bezoekers zullen uitgenodigd worden tot interactie, waardoor men nieuwe ervaringen opdoet en op een andere manier kan reflecteren op het werk. Professionals komen zo in contact met hun drive om een schakel te zijn in de dementiezorg en ondersteuning. Dit verhoogt de kwaliteit van welzijn en zorg.

Dementie is een ziekte bij uitstek waar we allemaal veel van kunnen leren over het leven
en daarom is het een Museum waard.

Voor wie?

Iedereen die te maken heeft met dementie. Dit kunnen zijn mensen met dementie en hun naasten; vrijwilligers die affiniteit hebben met dementie; (aankomende) professionals en managers in de zorg- welzijns- en onderwijssector; financiers – overheden, verzekeraars en fondsen; leveranciers; wetenschappers- bijvoorbeeld antropologen; kunstenaars; etc. Maar het Dementie Museum is ook een plek voor mensen die zich willen laten verrassen door een unieke en indringende ervaring of beleving.

D.Stremmelaar@clientenbelang.nl